Skip to content

Intake laser

Intake Laser
  • De volgende vragen gaan over uw algehele gezondheid en medische (voor)geschiedenis. Graag aankruisen wat van toepassing is.
  • Ik heb alle vragen naar waarheid beantwoord. Mij is nadrukkelijk duidelijk gemaakt dat het niet juist of onvolledig beantwoorden van de vragen en het niet naleven van de voorwaarden een nadelige invloed kan hebben op het resultaat van de behandeling.
Chat met ons
Hulp nodig?
Kunnen wij u helpen?